BLUETAG FOR STØRRE BEDRIFTER

BlueTag kan effektivisere bedriften betydelig med sine funksjoner

CRM E-postProsjektstyring Avvikssystem
Prosedyresystem Lønn Regnskap ProsjektregnskapØkonomi

BlueTag kan effektivisere bedriften betydelig med sine funksjoner.

Viktigste forskjellen på BlueTag og for eksempel SAP, er at systemet bygger på sanntidsdokumentasjon, og er vesentlig enklere i bruk. Via BlueTag vil man kunne ha oversikt over alle ledd i en organisasjonen i nåtid. Dette gjelder også for økonomi.

Via BlueTag hentes informasjon direkte fra personell, hvor rapporter og bilder gir grunnlag for kunde og egne krav. Dobbeltrollen der andre bearbeider dokumentasjon blir i stor grad overflødig, og her ligger noe av besparelsen. Denne flyten i dokumentasjon forenkler alle ledene stillinger sine funksjoner.

IT systemet BlueTag leveres sammen med tilpasning til bedriftens organisasjon, bransje. Egen opplæring gis for alle deler av organisasjonen.

Kontakt oss for og komme igang.

Med BlueTag er det mulig for en liten administrasjon å drifte store organisasjoner

Vanligvis deles en bedrift i vekst opp i avdelinger, og man utvider med flere mellomledere. Dette er en dyr og kostbar vekst og gir mange økte risikoer. Normalt faller resultatet betydelig under slik vekst. Med BlueTag er det mulig å klare dette, uten øke antall ansatte i administrasjon. Nettopp fordi BlueTag har automatiske funksjoner som normalt gjøres av ansatte.

Større bedrifter har behov for assistanse og tilrettelegging av systemet.  Ved etablering setter vi inn en konsulent som følger bedriften, med tilpasning og opplæring i bruk.

Kontakt oss gjerne for et møte her


 

 

BLUETAG GJØR DETTE:

Tilfredsstiller sertifiseringskravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Kan også tilpasses andre ISO-standarder.

Reduksjon i tid til administrasjon fra 30-40 prosent

Prosedyre/risikoanalysemodul med integrert video og bilder enklere for bruker

CRM med moduler som følger opp alle tilbud automatisk, og gjør salg mer effektivt.

Salgsmodul med mulighet for oppsett av lange kampanjer. BlueTag følger opp for deg automatisk

Link med tilbud video og tekst, og historikk for kunde

E-postsystem der systemet følger opp automatisk om du ikke får svar.

Avvikssystem med integrert modul for kataloger/videobehandling, egen kommunikasjon til kunde/leverandør..

Egen kommunikasjon med kunder/leverandører med aksept/godkjenninger elektronisk

Innkjøpsmodul som sikrer unødvendige konflikter med leverandører.

Overvåking av økonomi med automatisk varsel på avvik

Fakturamodul hvor purring sendes automatisk med renter/gebyrer.

Avviksmodul for ansatt med stemplingsur på mobil, der avvik på oppmøtested og tid fanges opp

Måler økonomi i sanntid ned på ordrenivå.

Lagring av dokumenter/filer/bilder/video/e-post

Eget system for brukerrettigheter på detaljnivå.

Regnskapsmodul som kan gi besparelse på 30-50 prosent og bedre kontroll. Økonomikontroll i sanntid/fremtid

Alle data i bedriften blir lagret i systemet i nettskyen.

Enkelt å sperre brukere og definere forskjellige brukerrettigheter

Kommuniserer med Altinn og banker

Automatisk avvik på for sent oppmøtetid og sted. Samme på arbeidsslutt tid sted. Tilfredstiller offentlige krav til timeregistrering

Oversikt over sykefravær og feriesøknader

Avviksmodul på ansatte gir automatisk varsel til HR-ansvarlig hva utfordringen er, samt tiltak. BlueTag autogenererer varsel 1-2-3 og deretter innkalling til drøftelsesmøte og til slutt eventuelt oppsigelse. Systemet bestemmer retningslinjer.

Visuelle grafiske rapporter, som viser tilstand på bedrift. (her legges stor vekt på design/brukerforståelse)

Verdivurdering i sanntid

Økonomirapport for aksjonærer i sanntid.

Automatisk avstemming kunde, leverandør, bank

Mulighet for spesialtilpasning fra vår utviklingsavdeling

 

BlueTag er et ERP-system som forenkler dokumentasjon og tilfredstiller kravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

 


Programbilder

Programmeny
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Informasjons-/salgskampanje
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Resultatregnskap
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Leverandørkort
Klikk bildet for å se stor versjon

Ordrevisning
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Prosedyrevisning
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Avvik
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Kundekort
Klikk bildet for å se stor versjon

E-postklient
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Tilbudsbilde
Klikk bildet for å se stor versjon

Tilbudsbilde

Tilbudsbilde

 

Ordreliste
Klikk bildet for å se stor versjon

Kontakt oss!

Vi hjelper deg uansett hva utfordringen din er. Du trenger kun å sende oss en forespørsel, om hva du trenger hjelp med, uansett om det er et stort eller lite problem! Ta kontakt med oss og vi fikser det!