BLUETAG FOR SMÅBEDRIFTER

Sanntidsdokumentasjon er fremtiden for en effektiv bedrift


CRM E-post
Prosjektstyring Avvikssystem Prosedyresystem Lønn
Regnskap Prosjektregnskap Økonomi
BlueTag – Sanntids dokumentasjonssystem

Sanntidsdokumentasjon er fremtiden for en effektiv bedrift

Tenk deg at du kommer på jobben, der kunder takker deg for du sendte dem et tilbud de aldri har sett maken til.

Tenk deg en hverdag, der du slipper og bruke tid på regnskap, eller purre opp betalinger.

Tenk deg en hverdag der noen passer på at du får svar på dine mailer.

Tenk deg en hverdag der du får tid og senke skuldrene og fokusere på fremtiden istedenfor bruke mye tid og krefter på rydde opp i uavklarte konflikter.

Tenk deg en hverdag der du endelig får kontroll, og ser problemene tydelig.

Tenk deg en hverdag der du daglig bygger verdier i ditt selskap dokumentert og ikke bare i ditt hode.

Tenk deg en hverdag, der du kan slippe jobben når du går hjem.

…Og tenk deg en hverdag der BlueTag gir deg beskjed vær gang noen ikke møter i tide på jobb og til rett sted. VELKOMMEN TIL BLUETAG

Et system som forenkler dokumentasjon og tilfredstiller kravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

 

BLUETAG GJØR DETTE:

Tilfredsstiller ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

Reduksjon administrasjon 30-80%

Prosedyre/risikoanalysemodul med video/ bilder

CRM med moduler som følger opp alle tilbud

Unikt salgssystem der du lager lange kampanjer

Link med tilbud video og tekst, og historikk

E-postsystem hvor systemet følger opp

Avvikssystem med bilder video

Innkjøpsmodul som sikrer mot konflikter

Overvåking av økonomi

Beskyttelse mot udokumenterte klager

Fakturamodul, med automatisk purring

Stemplingsur med GPS oppmøtested og tid

Timebank hvor de ansatte kan følge lønn pr dag

 

Måler økonomi på ordre i sanntid

Lagring av dokumenter/filer

Ikke behov for Word/Powerpoint

Regnskapsmodul gir besparelse på 30-60 prosent

Alle data i bedriften blir lagret i systemet i nettskyen

Enkelt å sperre brukere og sette brukerrettigheter

Kommuniserer med offentlige myndigheter/banker

Automatisk avvik på for sent oppmøtetid og sted

Tilfredsstiller offentlige krav til timeregistrering

Oversikt over sykefravær og feriesøknader

Live verdivurdering (sanntids verdivurdering)

Automatisk avstemming kunde/leverandør/bank

BlueTag tilbyr spesialtilpasning til din bransje.

 

BlueTag er et ERP-system som forenkler dokumentasjon og tilfredstiller kravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

 

Programbilder

Programmeny
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Informasjons-/salgskampanje
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Resultatregnskap
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Leverandørkort
Klikk bildet for å se stor versjon

Ordrevisning
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Prosedyrevisning
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Avvik
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Kundekort
Klikk bildet for å se stor versjon

E-postklient
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Tilbudsbilde
Klikk bildet for å se stor versjon

Tilbudsbilde

Tilbudsbilde

 

Ordreliste
Klikk bildet for å se stor versjon

Kontakt oss!

Vi hjelper deg uansett hva utfordringen din er. Du trenger kun å sende oss en forespørsel, om hva du trenger hjelp med, uansett om det er et stort eller lite problem! Ta kontakt med oss og vi fikser det!