MELLOMSTORE BEDRIFTER

Med BlueTag er det mulig for en liten administrasjon å drifte store organisasjonerCRM E-post Prosjektstyring Avvikssystem Prosedyresystem Lønn Regnskap Prosjektregnskap Økonomi

Med BlueTag er det mulig for en liten administrasjon å drifte store organisasjoner

Vanligvis deles en bedrift i vekst opp i avdelinger, og man utvider med flere mellomledere. Dette er en dyr og kostbar vekst og gir mange økte risikoer. Normalt faller resultat betydelig under slik vekst. Men med BlueTag er det mulig å klare dette uten å øke antall ansatte i administrasjon. Dette nettopp fordi BlueTag har automatiske funksjoner som normalt gjøres av ansatte.

 

Små og mellomstore bedrifter har ofte behov for assistanse og tilrettelegging av systemer.  Ved etablering setter vi inn en konsulent som følger bedriften, med tilpasning og opplæring i bruk.

Ta kontakt for et møte her

 


BLUETAG GJØR DETTE:

Tilfredsstiller sertifiseringskravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Kan også tilpasses andre ISO-standarder

Reduksjon i tid til administrasjon fra 30-40 prosent

Prosedyre/risikoanalysemodul med integrert video og bilder enklere for bruker

CRM med moduler som følger opp alle tilbud automatisk. Gjør salg mer effektivt.

Salgsmodul med mulighet for lengre kampanjer. BlueTag følger opp for deg automatisk

Link med tilbud video og tekst, og historikk for kunde

E-postsystem der systemet følger opp automatisk om du ikke får svar.

Avvikssystem med integrert modul for kataloger/videobehandling, egen komunikasjon til kunde/leverandør.

Egen kommunikasjon med kunder/levrandører med aksept/godkjenninger elektronisk

Innkjøpsmodul som sikrer unødvendige konflikter med leverandører.

Overvåking av økonomi med automatisk varsel på avvik

Fakturamodul, hvor purring sendes automatisk med renter/gebyrer.

Avviksmodul for ansatt med stemplingsur på mobil, der avvik på oppmøtested og oppmøtetid fanges opp

Måler økonomi i sanntid ned på ordre nivå.

Lagring av dokumenter/filer/bilder/video/e-post

Eget system for rettigheter på detalj nivå.

Regnskapsmodul som kan gi besparelse på 30-50 prosent og bedre kontroll. Økonomi kontroll i santid/fremtid

Alle data i bedriften blir lagret i systemet i nettskyen.

Enkelt å sperre brukere og definere forskjellige brukerrettigheter

Kommuniserer med Altinn/banker

Automatisk avvik på for sent oppmøtetid og sted. Det samme ved arbeidsslutt, tid sted. Tilfredstiller offentlige krav til timeregistrering

Oversikt over sykefravær og feriesøknader

Avviksmodul på ansatte gir automatisk varsel til HR-ansvarlig hva utfordringen er, samt tiltak. BlueTag autogenererer varsel 1-2-3 og deretter innkalling til drøftelsesmøte og til slutt eventuelt oppsigelse. Systemet bestemmer retningslinjer.
Visuelle grafiske rapporter, som viser tilstand på bedrift. (her legges stor vekt på design/brukerforståelse)

Verdivurdering i sanntid

Økonomirapport i sanntid for aksjonærer.

Automatisk avstemming kunde, leverandør, bank

Mulighet for spesialtilpasning fra vår utviklingsavdeling

 

BlueTag er et ERP-system som forenkler dokumentasjon og tilfredstiller kravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

 


Programbilder

Programmeny
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Informasjons-/salgskampanje
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Resultatregnskap
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Leverandørkort
Klikk bildet for å se stor versjon

Ordrevisning
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Prosedyrevisning
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Avvik
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Kundekort
Klikk bildet for å se stor versjon

E-postklient
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Tilbudsbilde
Klikk bildet for å se stor versjon

Tilbudsbilde

Tilbudsbilde

 

Ordreliste
Klikk bildet for å se stor versjon

Kontakt oss!

Vi hjelper deg uansett hva utfordringen din er. Du trenger kun å sende oss en forespørsel, om hva du trenger hjelp med, uansett om det er et stort eller lite problem! Ta kontakt med oss og vi fikser det!