HVA KAN BLUETAG GJØRE FOR DET OFFENTLIGE?

Sanntidsdokumentasjon
er fremtidenKommunikasjon E-post Prosjektstyring Avvikssystem Prosedyresystem Lønn Regnskap Økonomi Prosjektregnskap Måling kundetilfredshet

Sanntidsdokumentasjon er fremtiden

Bluetag tilbyr systemer som vektlegger santids dokumentasjon der besparelsen på administrative prosesser automatiseres. På denne måten kan man oppnå reduksjon i bruk av resurser og forenkling for bruker.

Ofte er utfordringen ved store byggeprosjekter, eller offentlige tjenester, og finne problemet når noe går galt. BlueTag er tilrettelagt for enkelt og finne feilen, der dokumentasjon leses enkelt på web, uten å benytte papir. Ved å inkludere brukerene og offentlige tjenestepersonell, vil man til slutt kunne hente ut dokumentasjon på en mye enklere og automatisk måte.

 

BlueTag besitter unike kunnskaper og binder sammen økonomi med drift. Vi liker å tro at BlueTag er skapt for å gjøre byrden med offentlig forvaltning lettere, og opplevelsen for forbrukerene bedre, der de føler service på høyde med de beste.

IT Systemet BlueTag leveres sammen med tilpasning til etatens organisasjon. Egen opplæring gis for alle deler av organisasjonen.

Kontakt oss for å komme i gang.

BLUETAG GJØR DETTE:

Tilfredsstiller sertifiseringskravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Kan tilpasses andre ISO standard

Reduksjon i tid til administrasjon fra 30-40 prosent.

Prosedyre/risikoanalysemodul med integrert video og bilder enklere for bruker

Moduler som følger opp kommunikasjon automatisk, gjør kundebehandling effektivt.

Informasjons-/salgskampanjer med mulighet for lange kampanjer. BlueTag følger opp for deg automatisk

Prosjektstyring med video og tekst, og historikk tilgjengelig på link

E-postsystem der systemet følger opp automatisk om du ikke får svar.

Avvikssystem med integrert modul for kataloger/videobehandling, egen komunikasjon til 3 part.

Egen kommunikasjon med leverandører/kunder med aksept/godkjenninger elektronisk

Innkjøpsmodul som sikrer unødvendige konflikter med leverandører.

Overvåking av økonomi med automatisk varsel på avvik

Fakturamodul hvor purring sendes automatisk med renter/gebyrer.

Avviksmodul for ansatt med stemplingsur på mobil der avvik på oppmøtested og tid fanges opp

Måler økonomi i sanntid ned på ordre nivå.

Lagring av dokumenter/filer/bilder/video/e-post

Eget system for systemrettigheter på detaljnivå.

Regnskapsmodul som kan gi besparelse på 30-50 prosent og bedre kontroll. Økonomikontroll i sanntid/fremtid

Alle data i bedriften blir lagret i systemet i nettskyen.

Enkelt å sperre brukere og definere forskjellige brukerrettigheter

Kommuniserer med Altinn/banker/

Automatisk avvik på for sent oppmøte tid og sted, og samme på arbeid slutt, tid sted. Tilfredstiller offentlige krav til timereggistrering

Oversikt over sykefravær og feriesøknader

Avviksmodul på ansatte gir automatisk varsel til HR-ansvarlig hva utfordringen er, samt tiltak. BlueTag autogenererer varsel 1-2-3 og deretter innkalling til drøftelsesmøte og til slutt eventuelt oppsigelse. Systemet bestemmer retningslinjer.

Visuelle grafiske rapporter, som viser tilstand på bedrift. (her legges stor vekt på design/brukerforståelse)

Sanntids verdivurdering

Sanntids økonomirapport for aksjonærer.

Automatisk avstemming kunde, leverandør og bank

Mulighet for spesialtilpasning fra vår utviklingsavdeling

 

BlueTag er et ERP-system som forenkler dokumentasjon og tilfredstiller kravene til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001

 

Eksempel på benyttelse av BlueTag-systemet for offentlige etater

Et eksempel er Politiet. Når tjenestemenn er ute på oppdrag kan de via sin telefon, iPad eller datamaskin, motta oppdrag med blant annet info, adresser, bilder og dokumentasjon. Ute i feltet kan de enkelt rapportere inn mer data som bilder, rapporter og kanskje avhør foretatt på stedet. I tillegg kan de enkelt utføre sjekklister eller kvalitetskontroller.

I andre enden sitter etterforskerne med ferske oppdaterte saksdokumenter og bevis, og sørger derfor for at rask behandling kan gjøres videre. Neste som overtar er gjerne påtalemyndighet, som da sitter på full historikk, saken inneholder mer dokumentasjon, bilder/video, og det er enklere å kunne ta avgjørelser. Hele veien viser det hvem som har gjort hva og til hvilket klokkeslett. Når det blir begått feil, avviksbehandles dette på samme sted. Med BlueTag kan en slik offentlig etat effektivisere arbeidsmetoder med 50%.

Et annet eksempel er for eksempel vaktmestertjenester. Brukerene ute kan enkelt registrere feil, med bilde og dokumentasjon. Oppdragsansvarlig får nødvendig dokumentasjon før utreise, og sparer tid. Etter oppdraget er løst oppdateres sakens informasjon med bilder og rapporter, og dokumentasjon sendes til de som trenger varsel. Alt automatisk.

For å bli bedre er det viktig å måle kundetilfredshet og effektivitet. Når man har BlueTag blir alt dette målt automatisk, og det er enkelt å se hvor man kan bli bedre. Samme gjelder kostnadsbilde der alt automatisk styres mot for eksempel hver enkelt skole eller bygg. Enkelt og automatisk med sanntids dokumentasjon.

Offentlige tjenester generelt måler ikke kundetilfredshet. Med BlueTag gjør systemet dette automatisk, og alt kan settes opp slik dere ønsker. Måling på kundetilfredshet er nøkkelen for å vite om publikum er fornøyd med de forskjellige etatene. Benytter man seg av BlueTag settes dette opp automatisk, og det er ikke behov for ekstra administrasjon.

Kommunale bedrifter har mye til felles med en bedrift, der rådmann og politikerne alle sloss om de pengene som er tilgjengelig. Ved implementering av BlueTag i alle deler av en kommune, vil man raskt se problemene, og hvordan dette skal rettes. Man kan også i ettertid enkelt bruke de samme dataene til å dokumentere positive signaler fra brukerene.

Ved benyttelse av systemet får politikerene en helt ny tilnærming til realiteten i drift av en kommune. BlueTag kan også levere systemer for elektronisk avstemning, i saker der politikere ønsker folkets mening før viktige saker skal opp. Igjen kan dette gjøres automatisk via BlueTag

Staten har samme behov som kommunene. Med BlueTag implementert, vil BlueTag sikre forsvarlig drift av kommuner, og man foretar løpende måling av kundetilfredshet fra innbyggerne. Tenk deg helseministeren med oversikt over om folk er fornøyd med helsetjenestene i Norge? Enkel oversikt over hvor skoen trykker og hvorfor. BlueTag kan gjøre dette helt automatisk. Via enkle fornuftige prosesser fremfor tunge byråkratiske fremstillinger, unngår man systemer som ikke fungerer i praksis. Nøkkelen ligger i å tenke enkelt og automatisere oppgaver. Jo flere manuelle muligheter og funksjoner et ERP-system har, jo flere feil oppstår.

Med BlueTag samles data inn fra brukeren, kommuner, og politikere. Når man samler alle disse dataene kan man enkelt programmere hva man ønsker å hente ut og hvordan. Nøkkelen ligger ikke i å hente ut kompliserte grafer eller historikk, men heller på å forbedre nåtidens tjenester. Historikk er i noen tilfeller av interesse, men du kan aldri gå bakover i historien og forandre resultatet. Det kan du nemlig i fremtiden! Sanntidsdokumentasjon med BlueTag løser dette og gir styringsmakten et verktøy som er avgjørende for forbedring.

Vi er sikker på at implementering av BlueTag i kommuner og statlig styring, er løsningen for å få fornøyde innbyggere, og regjeringer som blir sittende i lengre perioder. I dag måles det lite på statlig og kommunalt nivå om innbyggerne er fornøyd. Dette kan BlueTag hjelpe med, samtidig som man sparer resurser og gjør forbedringer på tjenestene. 

 


Programbilder

Programmeny
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Informasjons-/salgskampanje
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Resultatregnskap
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Leverandørkort
Klikk bildet for å se stor versjon

Ordrevisning
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Prosedyrevisning
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Avvik
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Kundekort
Klikk bildet for å se stor versjon

E-postklient
Klikk bildet for å se stor versjon

 

Tilbudsbilde
Klikk bildet for å se stor versjon

Tilbudsbilde

Tilbudsbilde

 

Ordreliste
Klikk bildet for å se stor versjon

Kontakt oss!

Vi hjelper deg uansett hva utfordringen din er. Du trenger kun å sende oss en forespørsel, om hva du trenger hjelp med, uansett om det er et stort eller lite problem! Ta kontakt med oss og vi fikser det!