BlueTag er et fantastisk program!

 

Bak BlueTag står gründerbedrifter innen 10 forskjellige fagfelt. Utfordringen man ville løse var all unødig tidsbruk man bruker på lovbestemte krav, og kontroll på egen organisasjon. En gründerbedrift som vokser fra 5-50 ansatte vil ofte oppleve store utfordringer knyttet til drift. Dette er hovedsaken til at kun 3 av 10 bedrifter overlever de første 3 leveårene, og kun 1 av 10 overlever 5 år. Prosjektet BlueTag ble startet med mål om å snu denne kurven til at 7 av 10 bedrifter skulle overleve.

Store eldre selskaper benytter i dag store systemer som for eksempel SAP. I slike selskaper har de egne ansatte i alle deler av organisasjonen. Dermed blir driften enklere, men denne driftsmåten går ofte ut over resultatet. Et av målene med BlueTag var at èn person skulle klare å administrativt drifte et selskap med omsetning på 30-40 millioner helt alene. Dette skulle også være en bedrift med utfordrende tjenester, og med store variasjoner i driften.

Denne testen er nå kjørt over flere år, med resultat at testbedriften reduserte administrasjon fra 7 til kun 2 personer. Dette gir en årlig besparelse på over 2 millioner. Daglig leder bekrefter også at han nå endelig får ro til å tenke fremtidig drift, og endelig har full kontroll.

BlueTag har definitivt blitt noe nytt og eget, med funksjoner som overgår andre systemer. Etter over 100 000 arbeidstimer motbeviser vi det økonomer og banker underveis ikke trodde var mulig. Vi hadde en klar visjon, og med støtte fra Innovasjon Norge nådde vi målet i 2015. Vi tror BlueTag kommer til å forandre tradisjonelle tanker rundt drift av bedrifter og offentlige tjenester.

 

 

Samfunnsansvar

BlueTag skal være et system med funksjoner som påvirker vårt samfunn med gode innovasjoner og verdier. BlueTag skal bli en av grunnsteinene i samfunnet som bidrar til stabile arbeidsplasser og trygghet for lederne/driverne av bedrifter og offentlige etater. BlueTag skal være det mest effektive systemet og som legger stor vekt på spesialtilpasning for brukerene. Det er da man får den største effektiviseringen, og mer tid til å tenke kvalitet, HMS og miljø.

Kontakt oss!

Vi hjelper deg uansett hva utfordringen din er. Du trenger kun å sende oss en forespørsel, om hva du trenger hjelp med, uansett om det er et stort eller lite problem! Ta kontakt med oss og vi fikser det!