Optimaliser din bedrift i SANNTID med BlueTag!
Små bedrifterMellomstore bedrifter
Store bedrifterOffentlig/statlig bedrift

BlueTag – Sanntids dokumentasjonssystem
er-du-klar-til-aa-utforske-bluetag

Er du klar til å utforske BlueTag

BlueTag er et ERP-businessystem som bygger på sanntidsdokumentasjon. BlueTag gir bedriften et kvalitetsystem som tilfredstiller kravene i ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.

Det viktigste med BlueTag er at det korter ned tid man bruker på dokumentasjon. Dette er det unike med BlueTag der det ikke belaster administrasjon med mer arbeid, men tvert i mot reduserer tid på dokumentasjon og administrasjon. Utviklingen har pågått siden 1992 og alle funksjoner er testet ut i bedrifter under utvikling for og dokumentere effekten. Allerede før lansering har BlueTag vunnet flere priser for sine unike egenskaper.

Sanntidsdokumentasjon

Brukere, personell ute oppdaterer med rapport og bilder/video daglig. Ingen forsinkelse. Kommunikasjon med leverandør og kunde i nåtid.

HMS/Kvalitet

Ved og bruke BlueTag følger du automatisk kravene for og dokumentere kvalitet til kunde/bruker og sikkrer HMS arbeid i bedriften.

Total økonomisk kontroll

Bluetag gir deg økonomisk oversikt med daglig 100% oppdatert resultat og balanse. I tillegg oversikt over fremtidig kostnad og inntekter automatisk.

ISO standard

Tilfredsstiller ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 enkelt ved å legge inn informasjon i systemet.

Personellhåndtering

Personell har alltid oversikt over lønn/timer/avvik, og administrasjonen har verktøyet for å holde kontroll på personell.

Gratis support

BlueTag har gratis support. I tillegg er det mulig for brukerne å få spesialtilpasset løsninger.

bluetag
sanntidsdokumentasjon

Unik sanntidsdokumentasjon

i alle bransjer snakkes det om dokumentasjon krav er vokst til det uendelige, og spesielt innen oljebransjen. BlueTag fungerer for å bryte ned mengden av dokumentasjon, samtidig som man overholder kravene. Innovasjon skapt av BlueTag, og er en problemløser for alle bedrifter i alle nasjoner verden over.

Vi mener BlueTag kan gjøre en forbedring på verden, med å forenkle hverdagen til dem som driver bedrifter og service til folk, slik at de får mer tid til og skape gode produkter og tjenester - som til slutt er til gode for alle.

Les mer om BlueTag

skreddersydd-for-kommunikasjon-mellom-alle-plattformer

Skreddersydd for kommunikasjon

BlueTag bygger på sanntidsdokumentasjon, og kommuniserer med private og offentlige systemer. Spennende integrering opp mot sertifiseringene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 gjør at vi mener BlueTag i fremtiden vil bli en bransjestandard, og forenkle hverdagen til bedrifter og offentlige etater.

Vi er trygge på at vi har skapt noe fantastisk.

slider
bluetag-er-fantastisk

BlueTag er et fantastisk program!

 

Bak BlueTag står gründerbedrifter innen 10 forskjellige fagfelt. Utfordringen man ville løse var all unødig tidsbruk man bruker på lovbestemte krav, og kontroll på egen organisasjon. En gründerbedrift som vokser fra 5-50 ansatte vil ofte oppleve store utfordringer knyttet til drift. Dette er hovedsaken til at kun 3 av 10 bedrifter overlever de første 3 leveårene, og kun 1 av 10 overlever 5 år. Prosjektet BlueTag ble startet med mål om å snu denne kurven til at 7 av 10 bedrifter skulle overleve.

Store eldre selskaper benytter i dag store systemer som for eksempel SAP. I slike selskaper har de egne ansatte i alle deler av organisasjonen. Dermed blir driften enklere, men denne driftsmåten går ofte ut over resultatet. Et av målene med BlueTag var at èn person skulle klare å administrativt drifte et selskap med omsetning på 30-40 millioner helt alene. Dette skulle også være en bedrift med utfordrende tjenester, og med store variasjoner i driften.

Denne testen er nå kjørt over flere år, med resultat at testbedriften reduserte administrasjon fra 7 til kun 2 personer. Dette gir en årlig besparelse på over 2 millioner. Daglig leder bekrefter også at han nå endelig får ro til å tenke fremtidig drift, og endelig har full kontroll.

BlueTag har definitivt blitt noe nytt og eget, med funksjoner som overgår andre systemer. Etter over 100 000 arbeidstimer motbeviser vi det økonomer og banker underveis ikke trodde var mulig. Vi hadde en klar visjon, og med støtte fra Innovasjon Norge nådde vi målet i 2015. Vi tror BlueTag kommer til å forandre tradisjonelle tanker rundt drift av bedrifter og offentlige tjenester.

 

 

 

Samfunnsansvar

BlueTag skal være et system med funksjoner som påvirker vårt samfunn med gode innovasjoner og verdier. BlueTag skal bli en av grunnsteinene i samfunnet som bidrar til stabile arbeidsplasser og trygghet for lederne/driverne av bedrifter og offentlige etater. BlueTag skal være det mest effektive systemet og som legger stor vekt på spesialtilpasning for brukerene. Det er da man får den største effektiviseringen, og mer tid til å tenke kvalitet, HMS og miljø.

Kontakt oss!

Vi hjelper deg uansett hva utfordringen din er. Du trenger kun å sende oss en forespørsel, om hva du trenger hjelp med, uansett om det er et stort eller lite problem! Ta kontakt med oss og vi fikser det!